Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА УЕБСАЙТА СLIMA.BG

 

 

Настоящите условия са договор, който урежда отношенията между всеки един от потребителите на уебсайта СLIMA.BG и „ТЕРМО И ВЕНТ“ ЕООД, ЕИК 200233864, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Свобода“ №45, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК.

 

С всяко ползване на информацията от уебсайта CLIMA.BG, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. В случай, че потребителят не е съгласен с общите условия, следва незабавно да преустанови ползването на сайта. „Термо и вент“ ЕООД не носи отговорност, ако потребителят не е прочел и не се е запознал с настоящите условия. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да редактира Общите условия по всяко време. Съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес.

 

Clima.bg е уебсайт за представяне на оферти за продажба, както и оферти, свързани с монтажа на климатични системи на промоционални цени. Ние целим да представим на Вас – потребителите и потенциални клиенти най-изгодната ценова оферта за дадена климатична система и свързания с нея монтаж. Clima.bg не е онлайн магазин и не извършва директни продажби. Ние свързваме потенциалните клиенти с търговеца, предоставил дадената оферта. Ако желаете да разгледате някой от показните продукти в Clima.bg, просто натискате бутона “Виж още”. Ако Ви хареса и искате да го закупите натиснете бутона “ КУПИ”. След това ще Ви прехвърлим в онлайн магазина на търговеца, който предоставя продукта на промоционална цена. Възможно е някой интернет магазини(сайтове) да не извършват онлайн продажби. Clima.bg дава информация за мястото, където можете да разгледате съответната стока и да се възползвате от офертата.

 

Сайтът Clima.bg съдържа препратки към сайтове, собственост на трети лица. Хипервръзките са предоставени единствено за удобство и улеснение на потребителите. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за съдържанието на материалите, продуктите и услугите, публикувани в тези сайтове. Употребата на такива сайтове, препратки за който има в сайта ни, е изцяло на Ваш собствен риск и отговорност. При посещаването им потребителят следва да се запознае с условията за ползване на съответния сайт.

 

Въпреки, че следим нашите партньори за коректноста по предоставяне на съответния продукт и цена, Clima.bg не носи отговорност за възникнали проблеми при закупуването на стоките/услугите и тяхното качество, както и за причинени имуществени вреди или загуби в резултат от използването на този уебсайт.

 

Съдържанието на сайта може да се използва единствено за лична, нестопанска цел.

 

ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя дизайна и технологията на сайта във всеки един момент без да дължи предизвестие за това.

 

ДОСТАВЧИКЪТ може да изпраща електронни съобщения на своите потребители във връзка с предлаганите продукти и услуги. В случай, че потребителите не желаят да получават подобни съобщения, следва изрично да заявят това.

 

Настоящите условия за ползване и Вашето използване на сайта Clima.bg са подчинени на разпоредбите на българското законодателство. Потребителите, които влизат в сайта от други страни се задължават да спазват законите на Република България.