Полезно

Какво е СОР?

Терминът е съкращение от Coefficient Of Performance, в превод – коефициент на трансформация или преобразуване. Климатиците използват електрическа енергия, която трансформират в отоплителна. Колкото е по-голям СОР-а, толкова по-икономичен е климатикът. СОР-а на малките модели климатици е по-голям от СОР-а на големите модели-например: климатична система с мощност от 9000 BTU може да е с СОР от 3.61 до 5.50, а климатична система с мощност от 26500 BTU – да е с СОР от 3.00 до 3.70. За да бъде енергиен клас А, климатикът трябва да има СОР>3.60. Това, показано в цифри означава: ако използваме климатик с СОР 4.25, при консумирана електрическа енергия от 1 к.Вт/ч. той ще отдава отоплителна енергия 4.25 к.Вт/ч. Всеки производител на климатична техника изчислява СОР-а на своя модел при определена външна и вътрешна температура.

 

Какво е EER?

Терминът е съкращение от Energy efficiency rating, в превод – коефициент на трансформация или преобразуване. Климатиците използват електрическа енергия, която трансформират в охладителна. Колкото е по-голям EER, толкова по-икономичен е климатикът. EER на малките модели климатици е по – голям от EER на големите модели – например: климатична система с мощност 9000 BTU може да е с EER от 3.20 до 5.20 , а климатична система с мощност от 26500 BTU – да е с EER от 2.5 до 3.30. За да бъде енергиен клас А, климатикът трябва да има EER >3.20.

 

Това, показано в цифри означава: ако използваме климатик с EER 3,80, при консумирана електрическа енергия от 1 к.Вт/ч. той ще отдава охладителна енергия 3,80 к.Вт/ч. Всеки производител на климатична техника изчислява EER на своя модел при определена външна и вътрешна температура.

 

Какво е BTU?

Терминът е съкращение от British thermal unit, или превод- Британска топлинна единица.

Тя измерва отдаденото количество топлина/студопроизводство.

1000 Вата са равни на 3412 BTU.

 

Какво е програмата за енергийна ефективност в дома REECL?

Това е програма на Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност на Република България за кредитиране на енергийна ефективност в дома. С нея можете да кандидатствате пред търговските банки – партньори на програмата за отпускане на кредит за закупуване на климатична система с консумирана мощност до 6 к.Вт с 20% безвъзмезна помощ от стойността на климатичната система и разходите за монтажа й. За да се възползвате от програмата, климатичните системи трябва да отговарят на следните изисквания:

 

  • Мощност до 6 к.Вт
    Коефициент на трансфомация СОР>3.40
  • Коефициент на трансфомация EER>3.00
  • Климатична система тип: Инверторна
  • Максимална стойност на проекта: 4400 лева

 

Как се кандидатства по програмата?

Изготвя се типова оферта от фирма, чиято търговска дейност е продажба на климатична техника. Офертата се представя от кредитоискателя в търговска банка, работеща с програма REECL. След одобрение на проекта, банката кредитира стойноста по типовата оферта. Проектът трябва да се реализира и да отговаря на изискванията на програмата. Отговорен за изпълнението е фирмата доставчик на климатичната система.

Защо да избереш инверторен пред конвенционален климатик?

1.  Спестяване на електрическа енергия до 40 % спрямо конвенционалния.

2.  По-ниски нива на шум на външното тяло.

3.  Максимален комфорт и постоянна температура в помещението.

4. По-голяма ефективност в режим отопление.

5. По-добър коефициент на трансформация (СОР).

Виж това видео :

http://www.youtube.com/watch?v=jb8eyqAKgYU

http://www.youtube.com/watch?v=zwp1K_uX8Z4